Virsmas klājuma viendabīguma pārbaude

Pēc aizsarglājuma uzklāšanas ir svarīgi saprast vai klājums kopumā ir kvalitatīvs,vai klājumā nav slēptu defektu,kas varētu būtiski ietekmēt kopējo krāsu aizsargsistēmu. Nelielas vietas ar samazinātu klājuma biezumu vai pat tā trūkumu (pinholes vai holidays) var noteikt ar nedestruktīvu metodi izmantojot atbilstošu instrumentu,kas norāda uz atverēm vai plaisām klājumā.Tos mēdz dēvēt arī par porozitātes detektoriem.

DeFelsko uzņēmums piedāvā divu tipu detektorus: zemsprieguma (mitrās švammes testers) un augstsprieguma (dzirksteļu testers).Zema sprieguma PosiTest LPD parasti izmanto krāsu sistēmās ar kopējo biezumu zem 500 mkm,savukārt augstsprieguma PosiTest HHD izmanto spriegumu līdz pat 35000 V un to jau pielieto klājumu defektēšanai ar minimālo biezumu ne zāmāku par 200 mkm.

5954fe8a1a7f1208a56869b9_LPDonly

PosiTest LPD zemsprieguma detektors

Minētam detektoram,kā kontaktvirsmu izmanto mitru švammi un izmantojot četru dažādus režīmus tiek noteikti defekti klājumā.Maksimālais testējamais klājuma biezums 500 mkm.

Atbilst ISO14654/29601/8289-A,ASTM G62/G6/D5162,BS7793-2,NACE TM0384,SP0188,AS3894.2,JIS K6766.

615f1e572b8010a7bfed65ed_PosiTestHHD-shortrod-p-500

PosiTest HHD pulsējošā augstsprieguma detektors

Augstsprieguma detektors izmanto pulsējošā līdzsprieguma tehnoloģiju,lai noteiktu klājuma defektus ne tikai metāliskās virsmās,bet arī betona virsmās.Iespējams iestatīt spriegumu robežās no 0.5 līdz 30 kV.

Atbilst :ASTM D4787/D5162/D6747/G62,ISO 29601,NACE SP0188/SP0274/SP0490/AS3894.1.

646f9ade1c72c27102ec64e4_HHDC-fanbrush-noground-p-500

Positest HHD C pastāvīgā augstsprieguma detektors

Minētais detektors izmanto pastāvīgā līdzsprieguma tehnoloģiju,lai noteiktu klājuma defektus ne tikai metāliskās virsmās,bet arī betona virsmās.Iespējams iestatīt spriegumu robežās no 0.5 līdz 30 kV.

Atbilst :ASTM D4787/D5162/D6747/G62,ISO 29601,NACE SP0188/SP0274/SP0490/AS3894.1.